Jarosław Wróblewski - Kancelaria Podatkowo-Prawna KANCELARIA PODATKOWO-PRAWNA JAROSŁAW WRÓBLEWSKI

Jarosław Wróblewski - Kancelaria Podatkowo-Prawna


Wśród bardzo wielu usług z jakich można skorzystać w kancelarii Jarosława Wróblewskiego można również wyróżnić opracowywanie programów naprawczych. Programy naprawcze opierają się na zidentyfikowaniu i wskazaniu działań pozwalających na odzyskanie bieżącej równowagi przedsiębiorstwa. Realizuje się to poprzez: zmianę zakresu działania i likwidowanie nieefektywnych ogniw działalności, podniesienie jakości systemu zarządzania oraz usprawnienie wewnętrznej organizacji firmy, restrukturyzację aktywów, obniżenie kosztów działalności wraz ze zmianą struktury źródeł finansowania, restrukturyzację zatrudnienia i wdrożenie procesów konsolidacji lub deinwestycji.

https://kancelariawroblewski.eu/

KANCELARIA PODATKOWO-PRAWNA JAROSŁAW WRÓBLEWSKI
tel.: +48 601 808 450
Józefa Czyżewskiego 38
80-336 Gdańsk
pomorskie